Yürüyerek geldiği hastaneden kol değneği ile ayrıldı

Yürüyerek geldiği hastaneden kol değneği ile ayrıldı

Kariyer Merkezi’nden ‘Bordrolama’ eğitimi

Kariyer Merkezi’nden ‘Bordrolama’ eğitimi

Başkan Özyiğit’ten öğrencilere müjde

Başkan Özyiğit’ten öğrencilere müjde

Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı

Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı

Toroslar Belediyesi, ürettiği kent mobilyalarıyla ilçeyi güzelleştiriyor

Toroslar Belediyesi, ürettiği kent mobilyalarıyla ilçeyi güzelleştiriyor

ÇASMER ile bir ilke imza atılacak
ÇASMER ile bir ilke imza atılacak

Haber: Ümit SAAT Dr. Bahçacı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği’ne ilişkin yapılan çalışmaları ve önümüzdeki dönemlerde hizmete girecek projeleri hakkında bilgi verdi. Öncelikle İSG’nin ne olduğuna ilişkin bilgiler veren Bahçacı, “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), çalışanların sağlığını ve iyilik halini bozabilen, işyerinde ortaya çıkabilecek veya işyerinden kaynaklanabilecek tehlikeleri, topluma ve genel çevreye olası etkilerini de […]

Haber: Ümit SAAT
Dr. Bahçacı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği’ne ilişkin yapılan çalışmaları ve önümüzdeki dönemlerde hizmete girecek projeleri hakkında bilgi verdi. Öncelikle İSG’nin ne olduğuna ilişkin bilgiler veren Bahçacı, “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), çalışanların sağlığını ve iyilik halini bozabilen, işyerinde ortaya çıkabilecek veya işyerinden kaynaklanabilecek tehlikeleri, topluma ve genel çevreye olası etkilerini de hesaba katarak, öngörme, tanıma, değerlendirme ve kontrol etme bilimi olarak tanımlanır. Günümüzde işyerlerinde bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikosoyal, ergonomik risklerden kaynaklanan meslek hastalıkları ve iş kazaları önemli bir problem olarak ön plana çıkmaktadır. Söz konusu durum bir yandan çalışan sağlığını tehdit ederken diğer yandan da işgücü ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Anayasamız çalışmayı bir hak ve ödev olarak tanımlamış, çalışma şartlarının düzenlemesi gerektiğine de vurgu yapmıştır. Bireyler bu hak ve ödevlerini yerine getirirken daha iyi şartlarda çalışma fırsatlarının sağlanması işveren / işveren vekilinin yükümlülüğündedir. Çalışanlara daha iyi çalışma ortamların sağlanması ve çalışanların mesleki risk faktörlerinin bilincinde olarak faaliyet göstermelerinin; meslek hastalıkları ve iş kazalarının asgariye indirilmesi konusunda katkı sağlayacağı aşikârdır” dedi.

İSG’YE İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bu bağlamda İSG hizmeti vermek üzere Türkiye’de ilk olarak 2011 yılında Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü ‘Çalışanların Sağlığı Birimlerine Yetki Belgesi’ alındığını anımsatan Bahçacı, bununla birlikte Türkiye’de kamu adına ilk işyeri hekimliği sözleşmesi yapıldığını vurguladı. Daha sonra Mezitli, Tarsus, Silifke, Toroslar İlçe Sağlık Müdürlüklerinin Çalışanların Sağlığı Birimlerine de yetki belgesi alındığına dikkat çeken Bahçacı, şöyle devam etti: “Türkiye’de pilot uygulama sayılabilecek Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimimiz Küçük Sanayi Sitesi içerisinde kurulmuştur. Sanayi sitesinde bulunan işyerlerinde çalışanlara yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti sunmaktadır. 30 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmasıyla birlikte kurumumuzca; özel sektörde; İSG kültürünün yerleşmesi amacıyla eğitim programları düzenlendi. Tehlike sınıflarını dikkate alarak ilimizdeki 3 bin 256 işyeri ziyaret edildi. Kurumsal ziyaretlerimiz başlatıldı. 6331 sayılı kanunun tanıtımı yapıldı. Personellerimiz sözleşme yaparken işverenlere İŞ-KATİP sistemine giriş konusunda birebir yardımcı oldu. Akdeniz İlçe Müdürlüğü Çalışanların Sağlığı Biriminin sanayi sitesi içerisinde sözleşme yaptığı işyerinde (1-9 Çalışan) eğitim için yer sıkıntısı olduğundan dolayı çalışanların İSG eğitimleri sanayi sitesi konferans salonunda yapıldı. İSG hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesi sağlamak amacıyla işveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı arasında koordinasyon sağlandı. İşyerlerinin izleme ve değerlendirmeleri yapıldı. Çalışanların işe giriş periyodik muayeneleri yapıldı. Tüm iş kazası vakalarında kaza yapılan iş yerlerine zaman gözetmeksizin gidilerek, alınabilecek tedbirler konusunda değerlendirmeler yapıldı. Kurumumuzda daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak amacıyla; tüm çalışanların Sağlık Gözetimi ve İşe Giriş Periyodik muayeneleri yapıldı. Bağlı Kurumlarımızda İSG Kurulları oluşturuldu. Kurumlarımıza İşyeri Hekimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı görevlendirildi. Tüm kurumlarımızın Risk Analizleri yapılarak, Acil Durum Eylem planları hazırlandı. Tüm personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verildi. Yine Türkiye’de ilk olarak 2014 yılında Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü Çalışanların Sağlığı Birimince kamu alanında İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesini yaptık. Sağlık Bakanlığı mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun ‘Mesai saatleri harici iş yeri hekimliği’ konulu 2014/1 sayılı Genelgesi doğrultusunda hekimlerimiz Kurumumuzdan izin alarak mesai saatleri haricinde aylık 30 saati geçmemek üzere işyeri hekimliği yapabilmektedirler halen 29 hekimimiz Müdürlüğümüzden izin alarak mesai saatleri haricinde işyeri hekimliği yapmaktadır. Belediye Başkanlıkları, özel hastaneler, alışveriş merkezleri ve Mersin Sanayi Sitesinde çeşitli sektörlerden işyerleri ile işyeri hekimliği sözleşmeleri yapıldı. Özel Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin (OSGB) gezici iş sağlığı ve güvenliği (İSG) araçlarına 2016/7 sayılı Genelgesi hükümlerine gören izin belgesi düzenlenmektedir. İlimiz de Müdürlüğümüzce izin belgesi düzenlenen 6 Gezici İSG aracı bulunmaktadır. Öte yandan 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde ilimizde Mersin 1.Ulusal Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı, Mersin Üniversite ile birlikte 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde ‘Örtüaltı Tarım Çalışanlarının Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı’ düzenlenmiştir. 6-7 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 1. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine Dr.Ali Koray KENZİMAN konuşmacı olarak katıldı. 17 Mayıs 2019 tarihinde Kurumumuz ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle ‘‘İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Doğan Cezai Sorumluluk’’ konulu Konferans düzenlendi.”

ÇASMER İLE TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATILACAK
Dr. Bahçacı ayrıca, Mersin’de İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda daha iyi hizmet vermek amacıyla Türkiye’de bir ilk olacak olan Çalışan Sağlığı Merkezi (ÇASMER) kurulum çalışmalarının Eski Devlet Hastanesi yerleşkesinde başladığı bilgisini de verdi. Bahçacı, şunları kaydetti: “Sağlık Bakanlığı’nın ESPRİT projesi kapsamında ‘İşle İlişkili Cilt, Solunum Sistemi ve Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları’ adlı araştırma ilimizde yapılmıştır. Bu araştırmada Mersin’de sera çalışanlarında iş sağlığı güvenliği önlemlerinin durumu ve işle ilişkili cilt, solunum sistemi ve kas iskelet sistemi hastalıkları araştırılmış ve elde edilen sonuçlar Annals of Global Health dergisinin Ağustos 2018 sayısında yayınlandı. Şu anda etik kurul onayı alınmış olan 18-65 Yaş Arası Örtü Altı Çalışanlarında Ağır Metal Maruz Kalımının Değerlendirilmesi Araştırması’nı 2020 yılında yapacağız. Bu araştırmada yine sera çalışanlarında pestisit ve gübre kullanımı nedeniyle ağır metal maruz kalımı ve bu nedenle oluşan hastalıklar incelenecektir. Bu çalışanlarda kanda – idrarda ağır metal (kurşun, civa, arsenik, kadmiyum, bakır, alüminyum, manganez, krom) düzeyi, kanser riski ve mevcut hastalıkları ile bağlantısı araştırılacaktır. Diğer yandan ‘Mersin İl Tarım Müdürlüğü’ne Kayıtlı Bitki Koruma Ürünü Bayileri’nde Pestisit Kullanımı ve İş Sağlığı Güvenliği Farkındalığı’ ve ‘Bir İlde Aile Hekimlerinin Çalışma Yaşamı Özellikleri ve Kalitesinin, İşe Bağlanma Durumları ve Tükenmişlik Düzeyleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi’ adlı iki araştırmamız da planlama aşamasındadır. Mersin İl Tarım Müdürlüğü’ne Kayıtlı Bitki Koruma Ürünü Bayileri’nde Pestisit Kullanımı ve İş Sağlığı Güvenliği Farkındalığı araştırmasında İl Tarım Müdürlüğümüz ile işbirliği içinde bölgemizde bulunan bitki koruma ürünü satış bayilerinin tarım ilacı satış ve kullanımı konusunda bilinç düzeylerinin ve bunu tüketiciye ne kadar aktardıklarının araştırılması planlanmaktadır. Araştırma sonucuna göre de bu bilincin artırılması için İl Tarım Müdürlüğümüz ile birlikte gerekli çalışmaların yapılması düşünülmektedir. Bir İlde Aile Hekimlerinin Çalışma Yaşamı Özellikleri ve Kalitesinin, İşe Bağlanma Durumları ve Tükenmişlik Düzeyleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi araştırmasında ise ilimizde bulunan aile hekimlerinin çalışma koşulları işe bağlanma durumları ve tükenmişlik düzeyleri araştırılacaktır. Bu araştırmaları Hacettepe Üniversitesi Halk sağlığı Anabilim Dalı ile Birlikte yürütmekteyiz. Bir işyeri hekimimiz de Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı Doktora programına dahil edilerek hekimlerimizin İş sağlığı ve Güvenliği konusunda gelişimlerine destek vermekteyiz.”

  • Etiketler
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz